19.4250.0100
Stossäxte 45x450 mm OCHSENKOPF OX 410-4500

19.4252.0600
Handbeile OCHSENKOPF 1020 g

19.4257.0800
Handbeile OCHSENKOPF OX 235 E

19.4276.1250
Holzäxte OCHSENKOPF OX 620 H Rotband-Plus

19.4278.1250
Holzäxte OCHSENKOPF OX 20 H

19.4279.1200
Holzäxte OCHSENKOPF OX 10 H Iltis

19.4294.1250
Handbeile OCHSENKOPF OX 244 E Spalt-Fix

19.4296.2500
Holzäxte OCHSENKOPF OX 248 E Spalt-Fix

19.4298.1250
Holzäxte OCHSENKOPF OX 644 H Spalt-Fix Rotband-Plus 1250 g 500 mm

19.4298.1251
Holzäxte OCHSENKOPF OX 644 H Spalt-Fix Rotband-Plus 1250 g 700 mm

19.4298.2500
Holzäxte OCHSENKOPF OX 644 H Spalt-Fix Rotband-Plus 2500 g 800 mm

19.4330.3000
Holzspaltäxte OCHSENKOPF Big OX Rotband-Plus

19.4401
Fäll- und Spaltkeile OCHSENKOPF

19.4402
Spaltkeile Kunststoff OCHSENKOPF Yukon/Alaska/Labrador

19.4404.0110
Drehspaltkeile OCHSENKOPF OX 41

19.4421.0110
Scheidweggen OCHSENKOPF

19.4421.0500
Holzaufsätze OCHSENKOPF

19.4421.0510
Scheidweggenringe OCHSENKOPF

19.4508.0500
Zapi OCHSENKOPF OX 173 E

19.4508.0580
Zapi OCHSENKOPF OX 173 E

19.4510.0100
Zapi OCHSENKOPF Kopfgewicht 500 g

19.4512.0100
Zapi OCHSENKOPF 0.57 kg

EH1650290
Zimmermannsäxte OCHSENKOPF

EH1650308
Holzspaltäxte OCHSENKOPF

EH1650316
Handsappien OCHSENKOPF

EH1650324
Ersatzstiele OCHSENKOPF

EH1650407
Ersatzstiel OX E-94 H-0700

EH1650415
Ersatzstiel OX E-78 E-0380

EH1650423
Ersatzstiel OX E-84 E-0500

EH1650431
Ersatzstiel OX E-84 E-0800

EH1650449
Ersatzstiel OX E-620 H-1250

EH1650456
Ersatzstiel OX E-644 H-1250

EH1650464
Ersatzstiel OX -648 H-1250

EH1650472
Ersatzstiel OX E-648 H-2500

EH1650498
Ersatzstiel OX E-696 H-0850

EH1650506
Ersatzstiel OX E-78 H-0800

EH1650514
Ersatzstiel OX E-83 H-0390

EH1650522
Ersatzstiel OX E-86 E-0850

ST200009100
Stossäxte OCHSENKOPF 450 mm